«Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээли» статистикалык басып чыгарууга даярдалган.

Басылмалардын датасы: 01.12.2021


«Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээли» басылма демографиялык кырдаалды, жашоо деңгээлинин негизги индикаторлорун, үй чарбаларынын акчалай кирешелерин жана чыгашаларын, кедейчилик деңгээлин, турак-жай шарттарын, саламаттыкты сактоону, билим берүүнү, пенсияны жана жөлөк пулду, аялдардын тукум улоочу ден соолугун мүнөздөгөн маалыматтарды жана башка маалыматтарды камтыйт. Тиркемелерде толук статистикалык маалыматтар, аларга болгон усулдук түшүндүрмөлөр жана Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2022-жылга карата басылмаларынын тизмеги келтирилген. Мурунку жылдагы кээ бир көрсөткүчтөрдүн маалыматтары аныкталган. Жыл сайын басып чыгарылат.

Басылманы сатып алуу үчүн маркетинг бөлүмүнө кайрылыңыздар.
_________________________________________
Үй чарба статистикасы бөлүмү | e-mail: y.kalymbetova@gmail.com; |  тел. + 996 (312)  324655


Акыркы жаңылоо: 01.12.2021, 10:16