2020-жыл үчүн "Статистика карталарда" аттуу статистикалык китепче даярдалды

Басылмалардын датасы: 29.09.2021


Статистикалык маалыматтарды мейкиндик (географиялык) түрүндө көрсөтүү максатында колдонуучулар үчүн 2020-жыл үчүн "Статистика карталарда" аттуу статистикалык китепче даярдалды, ал жалпы республика боюнча жана облустардын бөлүнүшүндө, тагыраак айтканда, калк, миграция, жакырчылыктын деңгээли, эмгек акы, продуктуларга карата баалар ж.б. жөнүндө айрым социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрдү камтыйт.

Китепченин электрондук версиясы Улутстаткомдун расмий сайтында (www.stat.kg) “Басылмалар” бөлүмүнөн таанышууга болот.

Статистикалык каттоолор жана ГИС бөлүмү       | e-mail: r.chynybaeva@stat.kg |      тел. + 996 (312) 325336

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 30.09.2021, 14:13