“2015-2019-жылдардагы Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээли” аттуу статистикалык басылма даярдалды

Басылмалардын датасы: 20.11.2020


Басылма 2015-2019-жылдардагы демографиялык кырдаалды, жашоо деңгээлинин негизги индикаторлорун, үй чарбаларынын акчалай кирешелерин жана чыгашаларын, кедейчилик деңгээлин, турак-жай шарттарын, саламаттыкты сактоону, билим берүүнү, пенсияны жана жөлөк пулду, аялдардын тукум улоочу ден соолугун мүнөздөгөн жана башка маалыматтарды камтыйт. Тиркемелерде толук статистикалык маалыматтар, аларга болгон усулдук түшүндүрмөлөр жана Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2021-жылга карата басылмаларынын тизмеги келтирилген. Кененирээк таанышуу үчүн “Басылмалар” бөлүмүн караңыздар.

Бул басылманы алууну каалагандар Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун Маркетинг кызматына кайрылууңуздарды сунуштайбыз. тел. + 996 (312) 324703

 

____________________________________________________________________________________________________

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгынын     

Үй чарба статистикасы бөлүмү                  

| e-mail:  Y.Kalymbetova@stat.kg; |  тел. + 996 (312)  324655

 

 

 

 

 

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө  милдеттүү («Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамдын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 20.11.2020, 16:39