2020-жылдын январь-сентябрында калктын реалдуу акчалай кирешелери 5 пайызга төмөндөдү

Басылмалардын датасы: 15.02.2021


Кыргыз Республикасынын калкынын номиналдык акчалай кирешелери 2019-жылдын январь-сентябрында 330,6 млрд. сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 0,3 пайызга көбөйдү. Муну менен бирге эмгек ишмердигинен алынган кирешелер калктын акчалай кирешелеринин негизги булагы болуп саналды, кирешелердин жалпы көлөмүндөгү анын үлүшү 69,4 пайызды түздү.

Калктын номиналдык акчалай кирешелери

(млн. сом)

 

Бардыгы

анын ичинде

эмгек
ишмердигинен түшкөн киреше

социалдык
трансферттер

жеке көмөкчү чарбалардан түшкөн киреше

башка
акчалай түшүүлөр

2019

 

 

 

 

 

 Январь-март

108 025,5

76 200,2

16 216,7

11 291,9

4 316,8

 Январь-июнь

215 486,9

156 062,1

32 583,2

18 460,7

8 380,9

 Январь-сентябрь

329 524,4

238 361,1

49 089,0

28 657,0

13 417,5

 Январь-декабрь

447 879,7

320 938,4

66 875,3

42 067,2

17 998,9

2020

 

 

 

 

 

Январь-март

  112 397,0

79 644,4

17 396,5

11 610,3

3 745,7

Январь-июнь

  210 480,8

145 246,1

34 844,6

22 664,5

7 725,6

Январь-сентябрь

  330 601,1

229 438,8

52 310,7

36 449,8

12 401,8

2020-жылдын январь-сентябрында калктын реалдуу акчалай кирешелеринин көлөмү айына 313,0 млрд. сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 5,0 пайызга төмөндөдү.

Январь-сентябрдагы аймактар боюнча реалдуу акчалай кирешелер

(млн. сом)

 

2019

2020

Анык акчалай кирешелеринин өсүү темпи, пайыз менен

 

2019

2020

Кыргыз Республикасы

327 620,1

313 015,7

107,5

95,0

  Баткен облусу

23 486,3

22 881,0

108,0

96,1

  Жалал-Абад облусу

56 477,2

57 293,9

111,3

100,7

  Ысык-К¼л облусу

24 558,2

25 118,1

101,2

100,0

  Нарын облусу

11 278,8

11 163,1

107,7

97,4

  Ош облусу

67 279,6

63 211,4

106,6

93,4

  Талас облусу

10 911,5

11 403,8

110,9

104,4

  Ч³й облусу

54 371,7

49 676,9

108,4

91,6

  Бишкек ш.

65 924,4

59 205,0

105,8

89,7

  Ош ш.

13 332,5

13 062,5

110,3

97,7

 

_____________________________________________________________________________________________________

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы      

 

Үй чарба статистикасы бөлүмү                

| e-mail:NKerimalieva@stat.kg;  |  тел. + 996 (312)  324691

 

 

| e-mail:Y.Kalymbetova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 324655

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 15.02.2021, 11:31