2020-жылдын октябрында Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттердин1 экономикаларынын керектөө секторунда инфляциянын деңгээлинин салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 16.11.2020


2020-жылдын октябрында мурунку айга салыштырмалуу (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди.   

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Октябрь-
сентябрга карата

Октябрь-
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-октябрда өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Армения

0,6

0,5

-1,6

-1,0

-0,1

0,1

Беларусь

0,5

0,6

3,9

5,4

0,4

0,5

Казакстан

0,6

0,6

3,9

5,5

0,4

0,5

Кыргызстан

0,5

2,3

1,2

5,3

0,1

0,5

Россия

0,1

0,4

2,4

3,3

0,1

0,3

1 Статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2020-жылдын октябрында 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (5,5 пайыз) Казакстан Республикасында белгиленди, ошол эле убакта, Армения Республикасында 1,0 пайызга дефляция (керектөө бааларынын жана тарифтеринин төмөндөшү) катталды.

Муну менен бирге, 2020-жылдын октябрында 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) баалар жана тарифтер эң көп Кыргыз Республикасында  - 8,9 пайызга, ал эми азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын максималдуу өсүүсү - 7,3 пайызга, кызмат көрсөтүүлөргө - 6,0 пайызга Беларусь Республикасында катталды. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк товарларга чекене бааларынын максималдуу төмөндөөсү Армения Республикасында (3,4 пайызга) байкалды.    

2020-жылдын октябрындагы ЕАЭБ мүчө-мамлекеттеринде1 товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар2

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

0,5

0,8

0,7

0,0

Беларусь

0,6

0,6

0,9

0,3

Казахстан

0,6

0,8

0,6

0,4

Кыргызстан

2,3

3,4

0,6

1,5

Россия

0,4

0,6

0,7

-0,1

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

-1,0

-3,4

0,4

1,2

Беларусь

5,4

3,5

7,3

6,0

Казахстан

5,5

8,3

4,5

3,0

Кыргызстан

5,3

8,9

0,5

1,7

Россия

3,3

3,7

3,8

2,2

1 Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

2 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

 

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 16.11.2020, 10:28