2021-жылдын апрелиндеги Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 14.05.2021


Үстүбүздөгү жылдын апрелинде мурунку айга салыштырмалуу (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленди.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Апрель
мартка карата

Апрель
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-апрелиндеги өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Армения

0,9

1,3

2,6

5,1

0,6

1,3

Беларусь

0,6

0,7

3,3

4,6

0,8

1,1

Казакстан

0,9

0,9

3,2

2,7

0,8

0,7

Кыргызстан

2,2

0,9

5,0

4,0

1,2

1,0

Россия

0,8

0,6

2,1

2,7

0,5

0,7

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2021-жылдын апрелинде 2020-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторунда инфляциянын максималдуу деңгээли (5,1 пайыз) Армения Республикасында катталды, ал эми  Казакстан Республикасында жана Россияда, тескерисинче, алардын минималдуу деңгээли (2,7 пайыз) белгиленди.

Муну менен бирге, баалар жана тарифтер эң көп Армения Республикасында азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) - 8,6 пайызга,  азык-түлүк эмес товарларга - 5,0 пайызга жогорулады. Ошол эле мезгилде, кызмат көрсөтүүлөргө болгон баалардын максималдуу өсүүсү - 4,4 пайызга Беларусь Республикасында катталды.

2021-жылдын апрелиндеги ЕЭАБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

         
 

Мурунку айга карата

Армения

1,3

2,5

0,7

0,1

Беларусь

0,7

0,9

0,8

0,4

Казахстан

0,9

1,0

1,0

0,5

Кыргызстан

0,9

1,1

0,6

0,4

Россия

0,6

0,8

0,7

0,2

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

5,1

8,6

5,0

1,1

Беларусь

4,6

4,6

4,7

4,4

Казахстан

2,7

4,1

2,5

1,3

Кыргызстан

4,0

5,6

2,6

0,9

Россия

2,7

3,9

2,5

1,4

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо. ________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 14.05.2021, 16:06