ЕАЭБге мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин 2020-жылдын августундагы салыштырмалуу талдоосу

Басылмалардын датасы: 15.09.2020


2020-жылдын августунда мурунку айга салыштырмалуу керектөө бааларынын жана тарифтердин төмөндөшү, баалардын 0,2 пайызга жогорулаган Беларусь Республикасын жана 0,1 пайызга жогорулаган Казакстан Республикасын кошпогондо, (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында белгиленди.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли

(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Август
июлга карата

Август
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-августундагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Армения

-0,4

-0,1

-2,3

-1,2

-0,3

0,0

Беларусь

-0,2

0,2

2,9

3,8

0,4

0,5

Казакстан

0,2

0,1

3,0

4,6

0,4

0,5

Кыргызстан

0,0

-0,2

0,3

2,2

0,0

0,3

Россия

-0,2

0,0

2,4

3,0

0,3

0,4

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2020-жылдын августунда 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарлардын бааларынын жогорулашына байланыштуу, экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (4,6 пайыз) Казакстан Республикасында катталды.

Муну менен бирге, 2020-жылдын августунда 2019-жылдын декабрына салыштырмалуу азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) баалар жана тарифтер эң көп (7,3 пайызга) Казакстан Республикасында жогорулады. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк эмес товарларга болгон баалардын максималдуу өсүүсү - 4,3 пайызга, жана кызмат көрсөт³³лөргө - 5,4 пайызга Беларусь Республикасында катталды.

2020-жылдын августундагы ЕАЭБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк

товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

-0,1

-0,8

0,6

0,1

Беларусь

0,2

-0,6

0,9

0,6

Казахстан

0,1

-0,2

0,5

0,3

Кыргызстан

-0,2

-0,6

0,1

0,1

Россия

0,0

-0,8

0,4

0,4

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

-1,2

-3,4

-0,6

1,0

Беларусь

3,8

2,5

4,3

5,4

Казахстан

4,6

7,3

3,4

2,0

Кыргызстан

2,2

4,2

-0,7

0,1

Россия

3,0

3,5

2,5

2,8

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 15.09.2020, 16:38