Кумшекердин орточо чекене баалары жыл ичинде 46 пайызга жогорулады

Басылмалардын датасы: 26.02.2021


Улуттук статистика комитети тарабынан республиканын 18 калктуу конушу боюнча жүргүзүлгөн, негизги социалдык маанилүү продуктулардын орточо керектөө бааларынын ар күндүк мониторингинин жыйынтыктары, 2021-жылдын 25-февралына карата абалы боюнча кумшекерге болгон баалар республика боюнча орточо эсеп менен 59,93 сомду түзгөнүн жана өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 18,87 сомго же 46 пайызга өскөнүн көрсөттү.

Ошол эле учурда, кумшекердин чекене баалары орточо республикалык көрсөткүчтөн жогору болуп Жалал-Абад (кг үчүн 64,33 сом), Ош (кг үчүн 64,27 сом) жана Исфана (кг үчүн 63,65 сом) шаарларында, ал эми төмөн болуп – Ноокат (кг үчүн 50,00 сом), Ош (кг үчүн 48,53 сом) жана Өзгөн (кг үчүн 46,82 сом) шаарларында түзүлдү.

Кумшекердин бааларынын эң жогору өсүшү үстүбүздөгү жылдын январь айына салыштырмалуу Жалал-Абад - 14,0 пайызга, Кара-Балта - 12,7 пайызга жана Токтогул шаарларында - 12,1 пайызга өскөнү катталды.

Таблица: Кыргыз Республикасынын айрым калктуу конуштарында кумшекердин орточо керектөө баалары (бир килограмм, сом)

 

 

25-февралына

 

Четтөө:

өсүүсү (+),

төмөндөөсү

(-)

 

 

2021

январь

 

2021-ж.

 25-февралына

 

Четтөө:

өсүүсү (+),

төмөндөөсү (-)

 

2020

2021

Кыргыз Республикасы

41,07

59,93

18,87

54,69

59,93

9,58

Каракол ш.

37,73

58,25

20,53

52,55

58,25

10,86

Балыкчы ш.

35,00

59,86

24,86

54,90

59,86

9,03

Кербен ш.

39,05

60,00

20,95

56,21

60,00

6,74

Токтогул ш.

37,61

59,45

21,84

53,04

59,45

12,09

Джалал- Абад ш.

45,80

64,33

18,53

56,45

64,33

13,95

Чаек айылы

36,86

58,89

22,02

54,82

58,89

7,41

Нарын ш.

40,27

59,14

18,87

53,11

59,14

11,36

Исфана ш.

42,43

63,65

21,22

57,45

63,65

10,79

Баткен ш.

44,00

61,14

17,14

55,17

61,14

10,81

Кара-Суу ш.

45,18

61,57

16,38

58,24

61,57

5,71

Ноокат ш.

50,00

56,42

6,42

55,00

56,42

2,58

Өзгөн ш.

46,82

59,23

12,41

55,20

59,23

7,30

Покровка айылы

41,60

57,08

15,48

53,28

57,08

7,14

Талас ш.

38,31

56,61

18,30

53,54

56,61

5,73

Кара-Балта ш.

38,84

58,37

19,53

51,79

58,37

12,71

Токмок ш.

37,53

57,09

19,56

52,17

57,09

9,44

Бишкек ш.

40,06

59,04

18,99

54,24

59,04

8,85

Ош ш.

48,53

64,27

15,73

57,96

64,27

10,88

 

 

___________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү         |e-mail: ceny@stat.kg;           |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 26.02.2021, 15:21