2017-жылдагы өндүрүштүк жана финансылык ишмердиктин жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын 200 компаниясынын тизмеси (ТОП – 200)

Басылмалардын датасы: 17.09.2018


Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети Кыргызстандын компанияларынын 2017-жылдагы өндүрүштүк жана финансылык ишмердиктин жыйынтыктары боюнча (ТОП 200) баалоосун жүргүздү. Кеңири маалымат...​


Акыркы жаңылоо: 17.09.2018, 16:31