Үстүбүздөгү жылдын январь-сентябрь айларындагы ИДПнын көлөмүндө товарларды өндүргөн жана кызмат көрсөтүү тармактарынын өсүү темптеринин жогорулагандыгы белгиленди

Басылмалардын датасы: 12.10.2018


Ички дүң продукт (ИДП) 2018-ж. январь-сентябрь айларында алдын-ала баалоо боюнча өткөн жылдын тийиштүү мезгилинин деӊгээлинен 1,2 пайызга өсүп, 368,4 млрд. сомду түздү. «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда, ИДПнын көлөмү 335,9 млрд. сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 2,4 пайызга жогору болду.

ИДПнын өсүшү негизинен, айыл чарба, курулуш тармактары жана кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсү тарабынан камсыздалды. Муну менен бирге, мурунку жылдын тийиштүү мезгилинине салыштырмалуу товардык өндүрүш тармактары – 100,4 пайызды (2017-ж. январь-сентябрь айларында – 108,7 пайыз), ал эми кызмат көрсөтүү тармактары – 101,8 пайызды (2017-ж. январь-сентябрь айларында – 100,6 пайыз) түздү. 

2017-жылдын январь-сентябрь айларына салыштырганда ИДПнын түзүмүндөгү товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү 0,4 пайыздык пунктка азайып, 39,2 пайызды түздү, ошондой эле кызмат көрсөтүүчү тармактардын үлүшү, 1,5 пайыздык пунктка азайып, 45,1 пайызды түздү.

2018-жылдын январь-сентябрь айларындагы экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча ИДП

 (пайыз менен)

 

Млн. сом

ИДПнын өсүү темптериөмөндөшү- )

ИДПнын түзүмү

2017

2018

 

ИДП

368352,4

1,2

100,0

100,0

 

 

Товарларды өндүрүүчү тармактар

144493,2

0,4

39,6

39,2

 

 

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык  уулоочулук

49936,9

2,4

14,3

13,5

 

 

Өнөр жай

69172,0

-3,5

18,6

18,8

 

 

 Пайдалуу кендерди казуу

3195,4

-36,7

1,0

0,9

 

 

 Иштетүү  өндүрүшү
(Иштетүү өнөр жайы)

57394,0

-2,7

15,4

15,6

 

 

 Электр энергия, газ, буу жана
 кондицияланган аба менен камсыздоо

 (жабдуу)

7428,2

2,2

2,0

2,0

 

 

 Суу менен жабдуу, тазалоо,
 калдыктарды иштетүү жана кайра
 пайдалануучу чийки затты алуу

1154,4

33,0

0,2

0,3

 

 

Курулуш

25384,3

7,2

6,7

6,9

 

 

Кызмат көрсөтүүчү тармактар

166162,9

1,8

46,6

45,1

 

 

Діѕ жана чекене соода; автомобилдерди

 жана мотоциклдерди оѕдоо

62407,6

4,5

16,5

16,9

 

 

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

15349,9

4,6

4,0

4,2

 

 

Мейманканалар менен ресторандардын

 ишмердиги

5929,6

6,9

1,6

1,6

 

 

Маалымат жана байланыш

11059,3

-7,5

3,1

3,0

 

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

71416,5

0,1

21,4

19,4

 

 

Продукттарга таза (субсидияларды

 эсептебегенде) салыктар

57696,3

1,2

13,8

15,7

 

                     

 

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: a.kuderbaeva@stat.kg, @stat.kg;  тел. + 996 (312) 3246955; 325351

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда, маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 12.10.2018, 09:30