Республикада турак жай фондусунун аянтынын 98 пайыздан ашыгы жарандардын менчигинде болгон

Басылмалардын датасы: 29.09.2021


2021-жылдын башында турак жай фондусунун жалпы аянты 2016-жылга салыштырмалуу 7 пайызга, ал эми 2019-жылга салыштырмалуу - 1,5 пайызга көбөйүү менен 86 миллион чарчы метрди түздү. Анын жалпы аянтында айылдык турак жай фондунун үлүшүнүн өсүшү белгиленди, ал 2016-жылга салыштырмалуу 6,7 пайызга, ал эми шаардык турак жай фондунун үлүшү - 7,6 пайызга өскөн. Мында турак жай фондунун түзүмүндө жеке сектордун үлүшү басымдуулук кылат, анда 2021-жылдын башында турак жай фондунун жалпы аянтынын 98 пайыздан ашыгы жарандардын менчигинде болгон.

Шаар жана айыл жергелеринде турак жай менен камсыздуулугу
(киши башына, чарчы метр)

2020-жылы жалпы республика боюнча бир кишиге алганда эсептөөдө турак жай менен камсыздуулук 2016-жылдын деңгээлинде сакталды. Муну менен бирге, ушул мезгилдин ичинде шаардык конуштарда ал 14,3 чарчы метрден 14,0 чарчы метрге чейин төмөндөгөн, ал эми айыл жергесинде 2016-жылдын деңгээлинде сакталды.

Шаар конуштарында жана айыл жергесинде бакубат шарттардын негизги түрлөрү менен болгон камсыздуулукту карап чыгууда көрсөткүчтөрдө кыйла айырмачылыкты белгилөөгө болот. 2020-жылы шаардык конуштарда турак жай фондусунун суу менен камсыздалышы айыл жериндеги көрсөткүчтөн 4,5 эсеге ашты. Шаардын турак жай фондусунун 43 пайыздан ашыгы тармактык, ошондой эле суюлтулган газ менен да камсыздалды, ал эми айыл жергесинде – болгону 13 пайызга камсыздалды. Айыл жерлеринде шаардык конуштарга караганда канализация менен камсыздалышы 8,8 эсе төмөн. Ошол эле учурда, айыл жерлериндеги турак жай фондусунун 7 пайыздан көбү сууну чыгарып кетирүү менен жабдылган.

Ысык суу, ванна (душ) жана борбордук жылытуу менен негизинен шаар жерлеринде жайгашкан батирлер жана үйлөр жабдылган. Айыл жергелеринде мындай ыңгайлуу шарттар менен камсыз кылуунун деңгээли өтө төмөн. Эгерде шаарларда турак жай фондусунун 34 пайыздан ашыгы борбордук жылытуу менен камсыздалган болсо, айыл жергесинде болгону - 3,1 пайызы камсыздалган. Шаардын турак жай фондусунун 35 пайызга жакынында ванна (душ) бар, ал эми айыл жергесинде болгону - 3,5 пайызында бар. Ысык суу менен негизинен шаарлардын жашоочулары камсыздалган. Айыл жергесинде мындай ыңгайлуу шарттардын ушул түрүнүн үлүшү өтө эле аз (1,7 пайыз).

2020–ж. жашаган жерине жараша үй чарбаларын суу менен жабдуу булактары
 (пайыз менен)

Үй чарбаларын интегралдык тандалма изилдөөлөрдүн маалыматтарына ылайык, негизинен, шаардын калкы (67,8 пайыз) борборлоштурулган суу түтүктөрүн колдонушат, ал эми айыл тургундары (69,5 пайыз) суу түтүк колонкаларын колдонушат. Калктын 6 пайызга жакыны ичүүчү суунун коопсуз булактарына жетишкен эмес, анткени алар ичүүчү сууну ден соолугу үчүн коркунуч жаратуучу ачык суу сактагычтардан (булактардан жана арыктардан) алып колдонушат.

                                           2020-жылы үй чарбалары тарабынан таштандыларды чыгаруу жолдору
(пайыз менен)

Шаар конуштарындагы үй чарбалардын көпчүлүк үлүшү таштандылардан контейнерлерди колдонуу аркылуу (83,3 пайыз) жана таштанды үймөктөрүнө таштоо (14,3 пайыз) аркылуу арылышкан. Айыл жергесинде үй чарбалардын 39,3 пайызы таштандыны өрттөшкөн, ал эми 22,6 пайызы таштанды үймөктөрүнө ыргытышкан.

__________________________

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө статистикасы башкармалыгы |e-mail: sdg_nsc@stat.kg; |тел. + 996 (312) 625607

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү  метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси)

 

 


Акыркы жаңылоо: 30.09.2021, 14:14