Республикада курч респиратордук инфекциялар менен ооругандардын саны бир кыйла көбөйгөнү белгиленди

Басылмалардын датасы: 15.11.2021


Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, үстүбүздөгү жылдын акыркы үч айында курч респиратордук инфекциялар менен катталгандардын саны август айында 11,9 миң учур болсо, октябрь айында 31,3 миң учурга көбөйгөн.

2021-жылы аймактар ​​боюнча курч респиратордук инфекциялардын саны
(учурлар)

 

Бардыгы

Калктын 100 миңине

 

июль

август

июль

август

июль

август

Кыргыз Республикасы

11 872

13 669

31 354

180,4

207,7

476,5

Баткен облусу

775

645

1 395

142,8

118,8

257,0

Жалал-Абад облусу

954

1 216

1 550

76,3

97,3

124,0

Ысык-Көл облусу

1 484

2 730

4 208

297,4

547,1

843,3

Нарын облусу

328

228

853

112,8

78,4

293,2

Ош облусу

495

503

1 289

35,9

36,5

93,4

Талас облусу

319

492

499

118,5

182,8

185,4

Чүй облусу

2 187

1 991

7 717

226,1

205,8

797,7

 Бишкек шаары

4 818

5 164

12 926

452,8

485,3

1214,9

 Ош шаары

512

700

917

161,3

220,6

289,0

Үстүбүздөгү жылдын октябрь айында, курч респиратордук инфекциялары менен катталган оорулардын учурлары эң көп үлүшү Бишкек шаарына (ооругандардын жалпы санынын 41%дан ашыгы), Чүй облусуна (25%ке жакыны) жана Ысык-Көл облусуна (13%дан ашыгы) туура келди.

Үстүбүздөгү жылдын октябрь айында калктын 100 миңине карата оорулардын саны сентябрь айына салыштырганда 2,3 эсеге, августка салыштырганда 2,6 эсеге көбөйдү.

Курч респиратордук инфекцияларга чалдыккандардын саны 2021-жылы 100 миң калкка
(учурлар)

2021-жылдын октябрында аймактар ​​жана жаш курагы боюнча курч респиратордук инфекциялар менен
ооруган балдардын саны
(учурлар)

 

Всего

 

1 жашка чейин

1 жаш

2-4 жаш

0-14 жаш

15-17 жаш

Кыргыз Республикасы

2 711

2 458

5 342

19 382

1 607

Баткен облусу

373

179

290

1 135

6

Жалал-Абад облусу

218

203

357

1 084

57

Ысык-Көл облусу

350

210

675

2 742

209

Нарын облусу

87

65

137

542

12

Ош облусу

217

294

285

1 075

29

Талас облусу

70

43

57

294

18

Чүй облусу

486

495

1 050

4 788

462

 Бишкек шаары

767

838

2 244

7 028

804

 Ош шаары

143

131

247

694

10

Курч респиратордук инфекциялар менен ооруган балдардын жалпы санында эң көп үлүшү 0 жаштан 14 жашка чейинки курактагылар арасында байкалган, алардын негизги бөлүгү Бишкек шаарына (36%), Чүй облусуна (25%) жана Ысык-Көл облусуна(14%).

_______________________________________________________________________________________________

Отдел социальной статистики e-mail: rakhmanovazz@mail.ru e-mail: social-nsc@mail.ru тел.+996(312) 664042.

Пользователи при использовании данных официальной статистики и соответствующих метаданных обязаны ссылаться на их источник (ст. 30 Закона Об официальной статистике).


Акыркы жаңылоо: 15.11.2021, 16:26