2019-жылда регионалдык дүң продукт

Басылмалардын датасы: 06.01.2021


2019-жылы жалпы республика боюнча ички дүң продуктунун көлөмү 619 млрд. ашык сомду түздү жана 2018-жылга салыштырмалуу 4,6 пайызга көбөйдү.

2019-жылы регионалдык дүң продуктунун эң жогорку өсүүсүнө Баткен облусу (9,0 пайызга), Ысык-Көл облусу (8,6 пайызга), Талас облусу (6,3 пайызга) жана  Бишкек ш.  (3,9 пайызга) жетишти.

Регионалдык дүң продуктунун өзгөрүшү

Графикте көрүнүп тургандай, 2019-жылы регионалдык дүң продуктунун анын жалпы көлөмүндөгү дүң үлүшүнүн өткөн жылга салыштырмалуу Ысык-Көл, Талас жана Баткен облустарында көбөйүшү белгиленди, ал эми ушул эле учурда ал Чүй облусунда, Бишкек ш. жана Ош ш. төмөндөдү.  

                                                   Регионалдык дүң продукт

(жыйынтыкка карата пайыз менен)

2018-ж.                                                                   2019-ж.   

   

 

                    А.   Ош ш.                                  D.   Ысык-Көл облусу                G.   Талас облусу

                     В.   Баткен облусу                     E.   Нарын облусу                       H.   Чүй облусу

                     C.   Жалал-Абад облусу            F.   Ош облусу                             I.    Бишкек

2019-жылы жалпы республика боюнча калктын киши башына ички дүң продуктунун көлөмү 100 миңге жакын сомду түздү жана өткөн жылга салыштырмалуу 6,4 пайызга  көбөйдү.

Регионалдык дүң продуктусу боюнча айтсак, бул көрсөткүч Бишкек ш. (2,3 эсеге же 230,9 миң сомго), Ысык-Көл облусунда (1,8 эсеге же 175,9 миң сом) жана  Ош ш. (1,2 эсеге же 117,7 миң сомду) орточо республикалык деңгээлден жогору болуп түзүлдү, ал эми  Баткен облусунда  (7,0 пайызга, же 41,6 миң сомду), Нарын облусунда ( 4,2 пайызга, же 53,7 миң сомду) и Ош облусунда (1,4 пайызга, же 35,2 миң сомду) орточо республикалык деңгээлден төмөн болуп түзүлдү.

           Калктын киши башына ички дүң продукт

                                (учурдагы бааларда, млн. сом)

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы e-mail: eisenkulova@stat.kg; тел. + 996 (312) 324695; 325351

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 06.01.2021, 13:25