2019-жылдын I-кварталында жашоо минимуму 4681,31 сомду түздү

Басылмалардын датасы: 11.04.2019


2019-жылдын I-кварталында жашоо минимумунун чоңдугу калктын адам башына алганда орточо эсеп менен  4681,31 сомду түздү (Толугу менен..)

 

 

 

 

 

Үй чарба статистикасы

бөлүмү                  

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

 

 

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланууда, маалыматтык тарамдарда кагаз түрүндө, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө жайылтууда колдонуучу маалыматтын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү (КРнын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамынын 17-беренеси).

 


Акыркы жаңылоо: 11.04.2019, 17:20