2/2020-жылдын “Азык-түлүктүк коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетени” жарык көрдү

Басылмалардын датасы: 01.09.2020


Азык-түлүктүк коопсуздук жана кедейчилик боюнча маалыматтык бюллетень 2020-жылдын II кварталындагы азык-түлүктүк камсыз кылынгандык менен өлкөдөгү кырдаалдардын талдоосун камтыйт. Бюллетенде азык-түлүктүн болуусу, аны өндүрүү жөнүндө материалдар, азык-түлүккө карата жетүү көрсөткүчтөрү, аны калктын адам башына керектөө жөнүндө маалыматтар бириктирилген жана түтүмдаштырылган. Кененирээк «Басылманын» бөлүмүндө.

Тиркемелерде 2018-2019 жылдардагы ресуртардын балансы жана негизги тамак аш продуктуларын колдонуу, 2020ж. II-кварталындагы Кыргыз Республикасынын аймактарындагы гидрометеорологиялык шарттардын баяны, 2020 ж. II кварталындагы тамак-аш азыктарына болгон орточо чекене баалары жөнүндө маалымат, 2019-ж. кедейчилик деңгээли, 2015-2019-жж. социалдык коргоо тармагындагы индикаторлор, 2020-жылдын I-кварталындагы 5016 үй чарбаларынын интеграциялык изилдөөсүнүн натыйжалары боюнча энергетикалык баалуулук түрүндө тамактануу теңдеми, ошондой эле азык-түлүктүк коопсуздук индикаторлору камтылган. Кененирээк «Басылманын» бөлүмүндө.

Информационный бюллетень Кыргызской Республики по продовольственной безопасности и бедности

 

   ________________________________________________________

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы      

 

Үй чарба статистикасы бөлүмү                  

| e-mail: NKerimalieva@stat.kg  |  тел. + 996 (312)  324691

 

 

| e-mail: y.kalymbetova@gmail.com; |  тел. + 996 (312)  664164

 

 

 

 

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Официалдуу статистика жөнүндө” Мыйзамдын 30-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 03.09.2020, 11:37