2019-жылдын III кварталындагы “Азык-түлүктүн коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетени”

Басылмалардын датасы: 06.12.2019


Азык-түлүктүн коопсуздук жана жакырчылык боюнча маалыматтык бюллетени 2019-жылдын III кварталындагы өлкөдөгү азык-түлүктүн камсыз кылуу кырдаалынын талдоосун камтыйт. Бюллетенде азык-түлүктүн болуусу, аны өндүрүү жөнүндө материалдар, азык-түлүккө карата жетүү көрсөткүчтөрү, калктын адам башына керектөө жөнүндө анын маалыматтары бириктирилген жана тутумдаштырылган.

Тиркемелерде Кыргыз Республикасынын аймактарындагы гидрометеорологиялык шарттардын баяны, тамак-аш азыктарына болгон орточо чекене баалары жөнүндө маалымат, 2019-жылдын январь-июнундагы 5016 үй чарбаларынын интеграциялык изилдөөсүнүн натыйжалары боюнча энергетикалык баалуулук түрүндө тамактануу теңдеми, ошондой эле азык-түлүктүн коопсуздук индикаторлору камтылган. Кененирээк «Басылманын» бөлүмүндө.

 

   ________________________________________________________

Туруктуу өнүгүү жана айлана-чөйрө

 статистикасы башкармалыгы      

 

Үй чарба статистикасы бөлүмү                  

| e-mail: NKerimalieva@stat.kg  |  тел. + 996 (312)  324691

 

 

| e-mail:y.kalymbetova @stat.kg |  тел. + 996 (312)  324655

 

 

 

 

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 06.12.2019, 16:29