Үстүбүздөгү жылдын январы ЕАЭБдин бардык өлкөлөрүндө баалардын жана тарифтердин өсүшү менен мүнөздөлөт

Басылмалардын датасы: 16.02.2024


Статистикалык кызматтардын маалыматтары боюнча, 2024-жылдын январында мурунку айга салыштырмалуу бардык ЕАЭБ мүчө-өлкөлөрүндө керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленген. Кыргыз Республикасында баалардын (0,2 пайызга) өсүшү  алардын азык-түлүк товарларына (0,4 пайызга) жогорулашы менен шартталган.

ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз, өсүшү +; төмөндөшу-)

 

Январь
декабрга

карата

Январь
мурунку жылдын
январына карата

Январындагы  өсүүнүн орточо айдын темптери
(төмөндөш
ү)

2023

2024

2023

2024

2023

2024

Армения

1,4

1,2

8,1

-0,9

1,4

1,2

Беларусь

0,8

0,8

12,0

                  5,9

0,8

0,8

Казахстан

1,1

0,8

20,7

9,5

1,1

0,8

Кыргызстан

1,5

0,2

15,3

5,9

1,5

0,2

Россия

0,8

0,9

11,8

7,4

0,8

0,9

2024-жылдын январында 2023-жылдын январына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын эң жогорку деңгээли (9,5 пайыз) Казакстан Республикасында катталды, анда 2023-жылдын январына салыштырмалуу азык-түлүк товарларына (алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын эсепке алуу менен) баалар эң көп өлчөмдө 8,2 пайызга жана кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер 12,3 пайызга өстү. Кыргыз Республикасында азык - түлүк эмес товарларга баалардын максималдуу өсүшү 8,6 пайызга катталды.

2024-жылдын январында ЕЭАБ мүчө мамлекеттердин керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли
(пайыз, өсүшү +; төмөндөшу-)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк
товарлар1

азык-түлүк эмес
товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

1,2

2,0

-0,3

1,0

Беларусь

0,8

1,3

0,4

0,4

Казахстан

0,8

1,1

0,5

0,7

Кыргызстан

0,2

0,4

0,0

0,0

Россия

0,9

1,3

0,5

0,8

 

Былтыркы жылдын декабырына карата

Армения

-0,9

-4,5

0,6

3,4

Беларусь

5,9

6,9

3,1

7,5

Казахстан

9,5

8,2

8,6

12,3

Кыргызстан

5,9

3,3

10,4

8,4

Россия

7,4

8,1

6,2

8,1

___________________________________________________________________________________

* Статистикалык кызматтардын маалыматы боюнча.

1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси)


Акыркы жаңылоо: 16.02.2024, 15:26