ИДП чыгымдардын түрлөрү боюнча мурунку жылдын баасы менен (млн. сом)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Бардыгы 550 410.5 595 580.9 567 108.2 638 938.4 791 770.1
Акыркы керектөөгө чыгымдар 549 355.8 571 598.7 536 130.3 663 345 778 564
Жеке керектөөгө чыгымдар 504 422.8 523 625.6 485 356.7 607 002.7 715 869.3
Үй чарбалар 451 224.3 466 947.2 426 370.7 540 147.4 641 242.7
ҮЧТКЭУ 6 107.6 6 360.8 7 320.8 6 623.4 8 560.2
Мамлекеттик башкаруу 47 090.9 50 317.6 51 665.2 60 231.9 66 066.4
Жамааттык керектөөгө чыгымдар 44 933 47 973.1 50 773.6 56 342.3 62 694.7
Негизги капиталдын дүң жыйымы 178 610.2 192 836.1 163 555.2 178 134.4 195 614.3
Материалдык жүгүртүү каражаттарынын камдыктарынын өзгөрүүсү 21 667.7 25 801.3 -6 989.5 13 239.1 158 238.7
Баалуулуктардын таза сатып алуулары 2 202 2 680.8 1 859.1 2 162.2 2 882
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 176 769.2 209 167.7 158 638 219 244 259 051
Товарлардын экспорту 124 542.8 136 120.3 126 151.7 176 981.6 163 449.2
Кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту 52 226.4 73 047.4 32 486.3 42 262.4 95 601.8
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн -378 194.4 -406 503.7 -286 084.9 -437 186.3 -814 895.5
Товарлардын импорту -314 827.6 -336 247.3 -242 200.6 -384 280.6 -709 950.9
Кызмат көрсөтүүлөрдүн импорту -63 366.8 -70 256.4 -43 884.3 -52 905.7 -104 944.5
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..