ИДП чыгымдардын түрлөрү боюнча мурунку жылдын баасы менен (млн. сом)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Бардыгы 595 580.9 607 259.8 674 916.3 853 056.8 1 083 534.6
Акыркы керектөөгө чыгымдар 571 598.7 577 849.1 698 947.9 919 459 1 172 377.8
Жеке керектөөгө чыгымдар 523 625.6 526 093.8 641 124.1 851 340 1 093 860.5
Үй чарбалар 466 947.2 467 099.6 574 253.8 775 971 990 711.5
ҮЧТКЭУ 6 360.8 7 329 6 638.4 7 582.5 8 720.2
Мамлекеттик башкаруу 50 317.6 51 665.2 60 231.9 67 786.5 94 428.8
Жамааттык керектөөгө чыгымдар 47 973.1 51 755.3 57 823.8 68 119 78 517.3
Негизги капиталдын дүң жыйымы 192 836.1 164 689.1 179 163.1 201 978.6 243 313.5
Материалдык жүгүртүү каражаттарынын камдыктарынын өзгөрүүсү 25 801.3 -6 989.5 13 239.1 45 256 109 151.7
Баалуулуктардын таза сатып алуулары 2 680.8 1 859.1 2 162.2 81 430.1 -4 737.3
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 209 167.7 159 451.7 220 173.5 446 117.1 449 632.6
Товарлардын экспорту 136 120.3 126 151.7 176 981.6 340 005.6 274 837
Кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту 73 047.4 33 300 43 191.9 106 111.5 174 795.6
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн -406 503.7 -289 599.7 -438 769.5 -841 184 -1 196 696.5
Товарлардын импорту -336 247.3 -243 893.2 -384 484.7 -722 897.1 -975 821.1
Кызмат көрсөтүүлөрдүн импорту -70 256.4 -45 706.5 -54 284.8 -118 286.9 -220 875.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..