ИДП экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча мурунку жылдын баасы менен (млн.сом)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Бардыгы 550 410.5 595 580.9 567 108.2 638 938.4 791 770.1
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 68 116 68 124.4 72 842.2 77 974.7 109 412.8
Пайдалуу кендерди казуу 4 966.7 7 099.2 9 523.9 8 570.3 23 398.9
Иштетүү өндүрүшү (Иштетүү өнөр жайы) 83 554.1 87 568.4 84 647.4 92 651 111 417.2
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 14 023.2 15 240.5 14 065.9 20 168.5 11 605.2
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 1 802.8 2 137.7 1 358.7 2 150.7 2 416.9
Курулуш 49 109.5 56 878.3 49 396.6 56 974.5 62 067.9
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 99 952.8 108 037.9 92 825.2 114 508.9 139 099.3
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 21 246 22 299.4 17 107.8 22 180.7 31 462.9
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 9 582.2 10 154.6 5 547.1 7 878.7 11 910.4
Мейманканалар 2 339.8 2 474.7 834.5 1 140.7 2 614.8
Ресторандар 7 242.4 7 679.9 4 712.6 6 738 9 295.6
Маалымат жана байланыш 16 245.2 14 823.8 15 796.9 18 337.8 22 207.9
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 3 156.1 3 486.8 3 618.6 5 725.3 5 806
Кыймылсыз мүлк операциялары 13 359.3 14 824.2 17 820.7 16 078.4 18 548.5
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 7 894.9 9 951.2 8 332 7 753.7 10 005.9
Административдик жана көмөкчү ишмердик 2 500.2 2 797 2 460.8 2 058.3 2 900.5
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 30 378.6 33 258.1 37 116.5 42 656.1 49 410.1
Билим берүү 30 765.3 31 744.4 34 873.3 41 127.6 44 801.6
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 13 658.7 14 503 14 977.9 16 833.1 20 494.7
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 2 384.2 2 764 2 807 2 694.5 3 129.2
Башка тейлөө ишмердиги 5 750 5 615.8 6 579.9 4 764.6 6 439.8
Финансылык ортомчулуктун кыйыр өлчөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрү -15 627.8 -18 571 -21 251.7 -20 803.5 -23 530.3
Продуктуларга таза салыктар 71 964.7 84 272.2 75 409.8 77 851 105 234.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..