ИДП чыгымдардын түрлөрү боюнчаучурдагы баа менен (млн. сом)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Бардыгы 654 015.2 639 688.6 782 854.3 1 020 744.6 1 228 898.8
Акыркы керектөөгө чыгымдар 608 437.4 606 412.2 799 736.8 1 076 594.5 1 301 483.7
Жеке керектөөгө чыгымдар 557 302.7 548 713.4 735 137.3 998 625 1 203 251.9
Үй чарбалар 498 658.8 482 334.1 661 097.8 896 681.1 1 091 340.6
ҮЧТКЭУ 7 091.8 6 552.7 8 427.3 8 574.6 9 068.4
Мамлекеттик башкаруу 51 552.1 59 826.6 65 612.2 93 369.3 102 842.9
Жамааттык керектөөгө чыгымдар 51 134.7 57 698.8 64 599.5 77 969.5 98 231.8
Негизги капиталдын дүң жыйымы 196 257.2 165 918.9 188 977.1 219 216.8 261 014.1
Материалдык жүгүртүү каражаттарынын камдыктарынын өзгөрүүсү 26 343.1 -7 772.3 15 675.1 47 926.1 116 446.3
Баалуулуктардын таза сатып алуулары 2 683.5 1 970.6 2 754.6 96 657.5 -4 415.9
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 218 941.2 189 231.9 280 305.6 472 985.2 481 264.6
Товарлардын экспорту 142 581 155 680.5 235 162.9 356 083.7 289 224.4
Кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту 76 360.2 33 551.4 45 142.7 116 901.5 192 040.2
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн -398 647.2 -316 072.7 -504 594.9 -892 635.5 -1 241 107.3
Товарлардын импорту -326 030 -267 550.2 -440 343.2 -767 286.9 -992 728.5
Кызмат көрсөтүүлөрдүн импорту -72 617.2 -48 522.5 -64 251.7 -125 348.6 -248 378.8
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..