ИДП чыгымдардын түрлөрү боюнчаучурдагы баа менен (млн. сом)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Бардыгы 569 385.6 654 015.2 639 688.6 782 854.3 1 020 744.6
Акыркы керектөөгө чыгымдар 567 423.9 608 437.4 606 412.2 799 736.8 1 076 594.5
Жеке керектөөгө чыгымдар 519 519.6 557 302.7 548 713.4 735 137.3 998 625
Үй чарбалар 463 651.2 498 658.8 482 334.1 661 097.8 896 681.1
ҮЧТКЭУ 6 010.9 7 091.8 6 552.7 8 427.3 8 574.6
Мамлекеттик башкаруу 49 857.5 51 552.1 59 826.6 65 612.2 93 369.3
Жамааттык керектөөгө чыгымдар 47 904.3 51 134.7 57 698.8 64 599.5 77 969.5
Негизги капиталдын дүң жыйымы 180 213.1 196 257.2 165 918.9 188 977.1 219 216.8
Материалдык жүгүртүү каражаттарынын камдыктарынын өзгөрүүсү 22 491.1 26 343.1 -7 772.3 15 675.1 47 926.1
Баалуулуктардын таза сатып алуулары 2 369.3 2 683.5 1 970.6 2 754.6 96 657.5
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 179 935.7 218 941.2 189 231.9 280 305.6 305 652.3
Товарлардын экспорту 125 102.1 142 581 155 680.5 235 162.9 188 750.8
Кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту 54 833.6 76 360.2 33 551.4 45 142.7 116 901.5
Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн -383 047.5 -398 647.2 -316 072.7 -504 594.9 -892 635.5
Товарлардын импорту -316 286.4 -326 030 -267 550.2 -440 343.2 -767 286.9
Кызмат көрсөтүүлөрдүн импорту -66 761.1 -72 617.2 -48 522.5 -64 251.7 -125 348.6
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..