Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча ИДПнын үлүшү, учурдагы баалар менен (жыйынтыка карата пайыз менен)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Бардыгы 100 100 100 100 100
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 10.4 12.2 12.4 11 9.7
Пайдалуу кендерди казуу 1.7 1.1 2.7 1.8 1.8
Иштетүү өндүрүшү 13.7 13.1 11.8 13.6 12.6
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 2 3.1 1.6 1.5 1.4
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Курулуш 8.9 9.3 7.3 7.1 6.6
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 15.9 14.5 15.6 15.2 15.8
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 3.7 2.9 3.6 3 3
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 1.5 1 1.2 1.5 1.7
Мейманканалар 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4
Ресторандар 1.2 0.9 1 1.2 1.3
Маалымат жана байланыш 2.5 2.6 2.7 2.3 2.1
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 3.5 4.3 3.9 6.1 5.7
Кыймылсыз мүлк операциялары 6.5 6.8 6.3 5.5 4.9
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 1.3 1.1 1.2 1.1 1.3
Административдик жана көмөкчү ишмердик 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 5.6 6.7 6.3 5.4 5.8
Билим берүү 5.3 6.4 5.7 6.3 6.2
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 2.3 2.5 2.6 2.5 2.4
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Башка тейлөө ишмердиги 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1
Финансылык ортомчулуктун кыйыр өлчөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрү (ФОКӨК)
Жеке үй чарбаларынын жалданма жумушчулар менен иш алып баруусу; жеке үй чарбаларынын өз керектөөлөрү үчүн ар түрдүү товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүшү
Продуктулардын таза салыктары 12.7 10.2 12.8 13.8 16.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..