Суу ресурстарын коргоо жана үнөмдүү пайдалануу (млн. куб.метр)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Суу булактарынан суу алуу 7 758 8 068.7 8 017.9 7 999.5 8 741.9
Жер астынан чыккан сууну алуу 245 254.8 249.8 252.9 258.4
Сууну пайдалануу 5 088.7 5 211.1 5 237.5 5 310 5 844
өндүрүштүк муктаждыктарга 82.5 84.3 82.5 80.2 79.1
Сугатка жана айыл чарбаны суу менен камсыз кылууга 4 817 4 920.7 4 942 4 986.9 5 515.6
Агызылган агын суулар 101.1 99.3 123.4 133.1 132.2
Нормативдик-тазаланган сууларды агызуунун көлөмү 96.1 94.3 118.4 129.1 128.2
Булганыч агын сууларды агызуунун көлөмү (тазаланбаган жана чала тазаланган) 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..