Категориялар боюнча саламаттыкты сактоого мамлекеттик бюджеттин чыгымдары (экономикалык классификация)* (млн. сом)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Жумушчулардын эмгек акысын төлөө 1 635.6 1 793.8 2 277.4 3 038.2 2 542.2
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жана пайдалануу 1 626.1 2 004.1 3 427.7 2 357.6 4 474.1
Гранттар 10 739.2 13 244.5 14 822.6 19 246.7 22 632.7
Социалдык жөлөкпулдар 6 224.9 315.8 18.8 45.8
Башка чыгымдар 2.4 0.5 0.5 1.9 6.2
Финансылык эмес активдерди сатып алууга кеткен чыгымдар 602.3 1 514.3 2 197.9 2 021.2 2 148.6
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..