Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик

  2015 2016 2017 2018 2019  
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 20 538.6 19 825.4 22 081.7 24 672.8 25 201
чакан ишканалар 11 203.6 11 467 11 720.3 12 976 15 954.3
орто ишканалар 23 781.4 22 433.9 25 963.2 27 833.4 27 122.3
ири ишканалар 26 987.8 26 482.3 30 502.2 36 354.8 36 902.9
Административтик жана көмөкчү ишмердик 9 873.8 11 130.5 10 813.7 10 420.6 10 781.9
чакан ишканалар 5 872.3 6 263.7 6 865.1 7 800.8 9 028.7
орто ишканалар 7 996.4 8 781.8 8 777.6 8 906.6 8 563.8
ири ишканалар 12 762.8 15 022.5 13 451.8 12 877.5 13 200.3
Билим берүү 5 954.8 5 946.6 5 935.2 6 644.1 7 351.1
чакан ишканалар 4 597.1 4 843 5 029.9 5 544.2 5 955.9
орто ишканалар 10 247.3 8 192.2 7 119.2 9 126.7 11 371.6
ири ишканалар 9 509.1 9 298.4 8 653.2 10 376.7 11 019.1
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 7 179 7 628.5 7 631.5 8 158.2 9 532.9
чакан ишканалар 5 255.7 5 786.7 5 519.6 6 766.9 7 289.5
орто ишканалар 5 864.9 6 369.3 6 651.2 7 235.6 7 832.8
ири ишканалар 10 129.5 10 100.6 10 247.4 10 505.2 12 274.7
Искусство, көнүл ачуу жана эс алуу 10 108.7 8 242 8 647 11 365.2 11 572.4
чакан ишканалар 5 980 6 647 5 924.2 7 673.8 11 501.9
орто ишканалар 13 119.1 6 455.3 7 573.1 11 578.3 9 557.5
ири ишканалар 10 086.9 10 791.2 11 184.1 14 040 14 141.6
Башка тейлөө ишмердиги 6 788.5 7 040.3 7 604.3 8 145.4 9 729.2
чакан ишканалар 6 199.4 7 489.5 8 259.5 8 629.5 10 369.2
орто ишканалар 8 306.7 6 345 6 396.8 6 506.7 6 790.4
ири ишканалар 5 591.7 6 075.4 6 699.6 7 553.8 8 084.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..