Джалал-Абад облусу

  2015 2016 2017 2018 2019  
Регионалдык дүң продукт 49 228.3 52 614 61 206.2 66 971.7 71 943.1
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 12 003.5 11 818.5 12 740.8 13 881.2 13 946.9
Пайдалуу кендерди казуу 2 260.7 1 248.4 3 242.5 3 715.2 9 495.8
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 2 204.6 2 225.4 2 159 2 596 2 786.7
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 5 425.4 5 754.9 8 200.5 9 254 6 059.3
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 71.8 70 62.1 112.8 102.6
Курулуш 4 224.9 6 544.5 6 065.6 8 139.4 8 678
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 10 442.1 10 847.9 12 116.1 12 894.2 13 692.9
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 577.1 689.6 1 054.2 730.3 561.3
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 809.8 873.8 949.9 994.3 1 053.7
Маалымат жана байланыш 188.8 141.5 156 164 253
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 1 262.4 1 291.3 1 552.9 1 819.7 1 940.8
Кыймылсыз мүлк операциялары 779.1 889.6 1 157.1 1 243.2 1 381.2
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 597.3 830.5 1 861.1 1 849.8 1 139.4
Административдик жана көмөкчү ишмердик 71.2 67.8 111.9 98.3 97.4
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 2 252.6 2 420.3 2 556.2 2 692 3 124.5
Билим берүү 3 454 4 165.5 4 408.6 4 516.9 4 930
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 1 658.3 1 764.9 2 004.3 2 115.3 2 274.8
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 232.4 221.3 231.1 281.8 330.7
Башка тейлөө ишмердиги 566.1 384.2 585.9 496.7 963.3
Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма менен эсептелген тейлөөлөрү (ФОКЫЭ) -1 089.7 -1 149.1 -1 343.7 -1 549.4 -1 758.5
Продуктулардын таза салыктары 1 235.9 1 513.2 1 334.1 926 889.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..