Чүй облусу

  2015 2016 2017 2018 2019  
Регионалдык дүң продукт 73 501.6 78 410 88 419.1 83 075.2 85 829.5
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 16 629.4 16 872.6 17 924.5 17 236 20 668.2
Пайдалуу кендерди казуу 37.7 697.7 668.1 71.9 81.2
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 16 986.6 20 418.7 21 560.2 20 054.4 15 784
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 638.5 1 237.9 2 725.5 1 111.5 2 202.4
Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 139.8 151.4 206 250.7 249.2
Курулуш 10 363 6 313.8 8 169 8 260.6 9 312.1
Дүң жана чекене соода; автомобиль жана мотоциклдерди оңдоо 12 461.8 13 260.3 14 848.9 15 555.2 16 358.7
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 1 599.9 1 899.1 2 197.4 1 774.4 2 191.9
Мейманканалар менен ресторандардын ишмердиги 415.2 426.8 446.7 482.2 521.2
Маалымат жана байланыш 225.1 252.5 209.8 63.4 95.9
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 981.2 876.7 1 012.1 1 214.9 1 271
Кыймылсыз мүлк операциялары 859.1 965.4 1 248 1 229.7 1 498.3
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 1 213.7 436.1 651.7 654.1 871.6
Административдик жана көмөкчү ишмердик 74.6 71 219.4 93.6 115.1
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо 2 200.4 2 448.6 2 447.8 2 392.3 2 980.3
Билим берүү 2 349.4 2 948.8 3 177.1 3 299.6 3 680.1
Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө 1 289 1 422.6 1 523.5 1 570.2 1 653.2
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 143.1 175.4 197.5 194.1 204.4
Башка тейлөө ишмердиги 281.4 246.6 338.5 369.7 487.5
Финансылык ортомчулуктун кыйыр ыкма менен эсептелген тейлөөлөрү (ФОКЫЭ) -861.6 -777.6 -875.1 -1 018.6 -1 163.1
Продуктулардын таза салыктары 5 474.3 8 065.6 9 522.5 8 215.3 6 766.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..