Өнөр жай

  2016 2017 2018 2019 2020  
Пайдалуу кендерди казуу 9 603 10 099 10 465.4 10 546.5 11 370.6
чакан ишканалар 16 983 1 647 1 853.4 2 180.5 2 007.6
орто ишканалар 2 261 2 205 2 177 2 261 2 198
ири ишканалар 5 643 6 247 6 435 6 105 7 165
Иштетүү өндүрүшү 44 699 43 650 43 793 43 960.4 42 041.3
чакан ишканалар 11 523 11 303 11 392 12 419.3 11 936.3
орто ишканалар 10 682 11 074 10 273 10 092.3 9 810
ири ишканалар 22 494 21 273 22 128 21 448.8 20 295
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 14 420 16 770 14 392 16 160 16 552
чакан ишканалар 287 478 478 2 381 2 842
орто ишканалар 677 1 334 679 847 1 008
ири ишканалар 13 456 14 958 13 235 12 932 12 702
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу 2 612 2 551 2 968 9 070 8 882
чакан ишканалар 1 293 1 322 2 103 8 391 8 143
орто ишканалар 890 792 865 679 739
ири ишканалар 429 437
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..