(учурлар) (учурлар)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Сифилис 253 173 111 146 207
0-14 жаш 2 1 4 1
15-17 жш 1 1
18-19 жаш 4 2 3 6
20-28 жаш (2021-ж.чейин 20-29 лет) 80 55 32 50 57
29-39 жаш ( 2021-ж. чейин 30-39 лет) 73 55 45 39 62
40 жаш жана андан улуу 93 60 30 52 82
Гонорея 134 110 91 96 161
0-14 жаш 1
15-17 жаш 3 1 2 3
18-19 жаш 12 8 8 9 14
20-28 жаш (2021-ж.чейин 20-29 лет) 75 67 41 47 79
29-39 жаш ( 2021-ж. чейин 30-39 лет) 35 26 34 30 49
40 жаш жана андан улуу 9 8 8 8 15
Трихоманиаз 392 414 62 242 373
0-14 жаш 3
15-17 жащ 2 5 2 4 1
18-19 жаш 29 34 2 19 51
20-28 жаш (2021-ж.чейин 20-29 лет) 176 178 28 108 149
29-39 жаш ( 2021-ж. чейин 30-39 лет) 137 133 24 83 120
40 жаш жана андан улуу 45 64 6 28 52
Хламидиоз 327 377 376 214 327
0-14 жаш 3
15-17 жаш 1 2 4 20
18-19 жаш 29 27 27 20 40
20-28 жаш (2021-ж.чейин 20-29 лет) 151 158 155 87 105
29-39 жаш ( 2021-ж. чейин 30-39 лет) 103 120 107 78 113
40 жаш жана андан улуу 43 70 83 29 46
Гарднеллез 609 638 649 330 911
0-14 жаш 13
15-17 жаш 4 11 11 2 34
18-19 жаш 70 50 33 22 93
20-28 жаш (2021-ж.чейин 20-29 лет) 255 233 279 139 282
29-39 жаш ( 2021-ж. чейин 30-39 лет) 204 221 196 108 274
40 жаш жана андан улуу 76 123 130 59 215
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..