Кыргыз Республикасынын лизингдик уюмдарынын иш-аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү