Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын өз-ара эсептешүүчү абалы

Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын өз-ара эсептешүүчү абалы

Periodicity: Quarterly, annual

Publications Archive: Отчёттук мезгилден кийинки 70-күнү, 10 июнда

Статистикалык бюллетень "Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу сектор ишканасынын өз-ара эсептешүүчү абалы"


Скачать публикацию

Publications Archive