2021-2022-жылдарга статистикалык маалымат менен колдонуучулардын канааттануусу боюнча интерактивдүү сурамжылоонун жыйынтыгы

Улуттук статистикалык комитеттин 2021 жана 2022-жылдарга статистикалык маалыматка колдонуучулардын канааттануусун интерактивдүү

Акыркы жаңылоо: 24.05.2024, 12:10