2023-жылдын январь-февралында ички дүӊ продуктунун өсүүсү камсыздалды

Басылмалардын датасы: 11.03.2023


Ички дүң продукт (ИДП) алдын-ала баалоо боюнча 2023-жылдын январь-февралында өткөн жылдын январь-февралына салыштырмалуу 6% өсүү менен 111 млрд. жакын сомду түздү.

Муну менен бирге, товардык өндүрүш тармактарынын өсүү темпи 9,6% жогорулады (2022-жылдын январь-февралында 0,1%), ал эми кызмат көрсөтүүчү тармактарда 3,9% өстү (2022-жылдын январь-февралында 1,8%).

2023-жылдын январь-февалындагы экономикалык ишмердүүлүктүн 
           
түрлөрү боюнча ИДП

 

Млн. сом

ИДПнын өсүү (төмөндөө) темптери

Жыйынтыкка карата пайыз менен

2022

2023

ИДП

110 613,8

106,0

100,0

100,0

Товар өндүрүү тармактары

30 634,6

109,6

29,2

27,7

Айыл чарбасы, токой чарбасы
жана балык уулоочулук

7 228,2

101,8

7,1

6,5

Өнөр жай

20 301,2

114,0

18,9

18,4

Пайдалуу кендерди казуу

3 599,8

118,9

3,4

3,3

Иштетүү өндүрүшү 
 (Иштетүү өнөр жайы)

12 767,8

117,1

11,6

11,5

Электр энергия, газ, буу жана

       

кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)

3 613,9

101,5

3,5

3,3

Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу

319,7

91,0

0,4

0,3

Курулуш

3 105,2

100,9

3,2

2,8

Кызмат көрсөтүү тармактары

54 751,3

103,9

50,3

49,5

Дүң жана чекене соода; автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо

15 765,2

108,5

13,6

14,3

Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо

5 357,2

103,7

5,2

4,8

Мейманканалардын менен ресторандардын ишмердиги

1 521,1

123,2

1,1

1,4

Маалымат жана байланыш

3 910,2

108,1

3,9

3,5

Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү

28 197,6

100,2

26,5

25,5

Продуктуларга таза (субсидияларды эсептебегенде) салыктар

25 227,9

106,0

20,5

22,8

 

Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы  e-mail: eisenkulova@stat.kg; тел. + 996 (312) 324695; 325351

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү. (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 11.03.2023, 11:49