Экономикалык ишмердиктин түлөрү боюнча тике чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү ЭИМКнын 3 версиясы (АКШнын миң доллары)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Бардыгы 616 793.1 851 743.6 1 076 918.7 537 553.8 698 405.2
Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук 21.8 2 327.6 149.1 276.2 1 876.6
Пайдалуу кендерди казуу 80 995.2 91 845.7 99 480.9 80 925.9 92 469.2
Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы) 186 333.7 376 441.7 340 804.6 259 133 277 845.5
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 79 828.6 15 830.6 10 595.7 9.5 2 413.8
Суу менен жабдуу, тазалоо жана калдыктарды иштетүү, кайра пайдаланылуучу чийки затты алуу 3.8 9.7 7.6 15.5
Курулуш 3 070.6 71 859.5 56 015.7 24 261.6 5 621.5
Дүң жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо 30 550.6 34 533.2 36 144.1 28 446.3 46 388.5
Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо 104.8 8 726.8 18 535.7 654.9 573.5
Мейманкалардын жана ресторандардын ишмердиги 2 624.7 638.2 832.8 759.8 913.2
Маалымат жана байланыш 14 422.4 52 603.8 138 479.6 38 696.1 46 506.9
Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 81 475.8 53 939.5 62 669.5 42 895.5 51 031.6
Кыймылсыз мүлк операциялары 1.1 729.6 1 029.7 721.9 4 294.5
Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 132 449.4 142 129 309 563.2 59 126.4 161 884.6
Административдик жана көмөкчү ишмердик 123.3 76.1 2 246.9 147.6 1 399.5
Мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздандыруу
Билим берүү 6.1 0.8 0.5 20.9
Саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык жактан тейлөө 73 8.1 121.8 393.4 4 221.5
Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу 4 712 181.1 919.7 840.5
Башка тейлөө ишмердиктери 50.4 57.8 177.9 87.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..