Investments

Contacts

    Курулуш жана инвестиция статистикасы бөлүмү
     

    Бөлүмдүн башчысы

     
    +996 (312) 32-46-42   birukova@stat.kg
    Башкы адис Мажикова Гулбара Бакировна +996 (312) 66-41-63   g.majikova@stat.kg
    Башкы адис Тукеева Камила Абдурашитовна +996 (312) 66-41-63   k.tukeeva@stat.kg
    Жетектөөчү адис Саргазакова Кундуз Сатылгановна +996 (312) 66-41-63    
    Адис Таалайбеков Нурдин Таалайбекович +996 (312) 66-41-63