Senior managment

  Chairman - Akylbek Sultanov
  First Deputy Chairman - Chuikov Nikolai
  Deputy Chairman - Azamat Orosbaev
  Deputy Chairman - Isaliev Koshoi
  Chief of Staff - Elmira Alymkulova
 
Last updating: 08.02.2019, 10:22