Калктын ишеним индекси

Publications: 22.07.2019


2019–жылдын I жарым жылдыгындагы Кыргыз Республикасын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын ишине карата Калктын ишеним индексине баалоо жүргүзүлдү  (Толугу менен «Статистика-Калктын ишеним индекси» бөлүмүнөн көрө аласыздар)


Last updating: 22.07.2019, 15:18