Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттериндеги экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын деңгээлинин 2019-жылдын августундагы кыскача салыштырмалуу талдоосу

Publications: 11.09.2019


2019-жылдын августунда мурунку айга салыштырмалуу керектөө бааларынын жана тарифтердин төмөндөшү, баалардын 0,2 пайызга жогорулаган Казахстан Республикасын жана 0,03 пайызга жогорулаган Кыргыз Республикасын кошпогондо, (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин бардыгында белгиленди.

ЕЭАБ мүчө-мамлекеттери боюнча керектөө секторундагы инфляциянын деңгээли
(пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Август
июлга карата

Август
мурунку жылдын декабрына карата

Январь-августундагы өсүүнүн орточо айлык темптери (төмөндөшү)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Армения

0,6

-0,4

-1,2

-0,3

-0,1

-0,3

Беларусь

0,1

-0,2

2,9

2,9

0,4

0,4

Казакстан

0,2

0,2

2,9

3,0

0,4

0,4

Кыргызстан

-0,4

0,03

-1,2

0,3

-0,2

0,0

Россия

0,01

-0,2

2,4

2,4

0,3

0,3

* Улуттук статистика кызматтарынын маалыматтары боюнча.

2019-жылдын августунда 2018-жылдын декабрына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторундагы инфляциянын максималдуу деңгээли (3,0 пайыз) Казахстан Республикасында белгиленди.

Ошону менен бирге, 2019-жылдын августунда 2018-жылдын декабрына салыштырмалуу баалар жана тарифтер эң көп Казахстан Республикасында азык-түлүк товарларга (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) - 6,1 пайызга, азык-түлүк эмес товарларга - 2,9 пайызга жогорулады, ал эми көрсөтүүлөргө болгон тарифтердин максималдуу өсүүсү Беларусь Республикасында – 5,1 пайызга катталды. Ошол эле мезгилде, азык-түлүк товарларга чекене бааларынын максималдуу төмөндөөсү Армения Республикасында (5,5 пайызга), азык-түлүк эмес товарларга - Кыргыз Республикасында (1,8 пайызга), кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер - Казахстан Республикасында (0,6 пайызга) байкалды.

2019-жылдын августундагы ЕАЭБ мүчө-мамлекеттериндеги керектөө секторундагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн топтору боюнча инфляциянын деңгээли

 ((пайыз менен, өсүүсү +, төмөндөшү -)

 

Бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр

анын ичинде:

азык-түлүк
товарлар1

азык-түлүк эмес товарлар

кызмат көрсөтүүлөр

 

Мурунку айга карата

Армения

-0,4

-1,0

0,0

0,1

Беларусь

-0,2

-0,7

0,0

0,3

Казахстан

0,2

0,1

0,4

0,1

Кыргызстан

0,03

-0,5

0,2

1,3

Россия

-0,2

-0,9

0,2

0,2

 

Мурунку жылдын декабрына карата

Армения

-2,3

-5,5

0,2

0,7

Беларусь

2,9

2,2

2,2

5,1

Казахстан

3,0

6,1

2,9

-0,6

Кыргызстан

0,3

1,2

-1,8

1,2

Россия

2,4

1,7

2,1

3,8

* Улуттук статистика кызматынын маалыматы боюнча.
1 Алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди кошкондо.

___________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү               |e-mail: ceny@stat.kg;            |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Last updating: 11.09.2019, 14:06