Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жыйноо темпи жогорулаган

Publications: 11.08.2020


Республикада негизги айыл чарба өсүмдүктөрүн оруп-жыйноо темпи жогорулаган. Үстүбүздөгү жылдын 23-июлуна карата абалы боюнча 238,5 миң гектардан дан өсүмдүктөрү (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречка кошулган жок) жыйналды, бул өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 11,2 пайызга көп, жана 596 миң тоннадан ашык же 8,7 пайызга көп дан бастырылды.  

2020-жылдын 23-июлуна карата айыл чарба өсүмдүктөрүн түшүмүн жыйналышы

 

Иш жүзүндө

Өткөн жылдын тийиштүү күнүнө карата

 

2019

2020

+, -

пайыз менен

Жыйналган дан өсүмдүктөрү (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречиха), миң га

214,5

238,5

24,0

111,2

бастырылган дан - бардыгы (алгачкы кабыл алынган салмакта) (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречихасыз), миң т

Анын ичинен:

548,2

596,2

48,0

108,7

 1 гектардан бастырылды, центнер

25,6

25,0

- 0,6

97,7

        бастырылган буудай (алгачкы кабыл    

        алынган салмакта), миң т

300,9

321,9

21,0

107,0

          бастырылган арпа (алгачкы кабыл    

          алынган салмакта), миң т

246,3

273,5

27,2

111,0

Казылган картошка аянты, миң га

8,6

9,2

0,6

106,4

Жыйналган картошка, миң т

137,8

144,0

6,2

104,5

Жыйналган жашылча  өсүмдүктөрү, миң т

253,6

259,1

5,5

102,2

Жыйналган бакча өсүмдүктөрү, миң т

108,7

108,7

0,0

100,0

Жыйналган мөмө-жемиш өсүмдүктөрү миң т

56,5

58,7

2,2

103,9

Өткөн жылдын ушул күнү менен салыштырмалуу  арпанын дүң  жыйымы (11,0 пыйызга),  буудай (7,0 пайызга), кортошка (4,5 пайызга), мөмө-жемиштер (3,9 пайызга) жана  жашылча  өсүмдүктөрү (2,2 пайызга) өскөн.

 

 

Айыл чарба статистикасы бөлүмү     | e-mail: gmursabekova@stat.kg; | тел. + 996 (312) 66 40 43

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Расмий статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Last updating: 14.08.2020, 10:45