“Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкерлик 2016-2020” статистикалык басылмасы басууга даярдалды

Publications: 26.10.2021


Басылма 2016-2020-жылдардагы Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкерликтин абалынын жана өнүгүүсүнүн кыскача талдоосун, экономикалык ишмердиктин түрлөрү жана аймактары боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Жыйнакта иштеген ишканалардын санын, андагы иштеген жумушчулардын санын, финансы-чарбалык жана тышкы экономикалык ишмердикти, ошондой эле чакан жана орто ишкерлик субъекттеринин ишмердигинин өндүрүштүк көрсөткүчтөрүн мүнөздөгөн статистикалык таблицалар жана графиктер жайгаштырылган. Дыйкан (фермердик) чарбаларынын жана жеке ишкерлердин ишмердиги жөнүндө маалыматтар камтыган.
Басылмада ишканалардын типтеринин классификаторунун негизги схемасы жана көрсөткүчтөргө кыскача методологиялык түшүндүрмөлөр жайгаштырылган.
Бул басылманы алууну каалагандар Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун Маркетинг кызматына кайрылууңуздарды сунуштайбыз.
__________________________________________________________________________________
Финансы статистикасы бөлүмү  | e-mail: m.abdukadirova@stat.kg  |  тел. + 996 (312) 664209; 625591
Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме берүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Last updating: 10.11.2021, 10:19