Жумуртка менен картошканын чекене баасы бир жыл ичинде 1,5 эсеге жогорулады

Publications: 05.03.2021


Улуттук статистика комитети тарабынан республиканын 18 калктуу конушу боюнча жүргүзүлгөн, негизги социалдык маанилүү продуктулардын орточо керектөө бааларынын ар күндүк мониторингинин жыйынтыктары, 2021-жылдын 4-мартына карата абалы боюнча жумурткага болгон баалар республика боюнча орточо эсеп менен 105,85 сомду түзгөнүн жана өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 38 пайызга өскөнүн көрсөттү, ал эми картошканын баасы 2020-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 32,53 сомду түздү же 49 пайызга жогорулады.

Ошол эле учурда, жумуртканын чекене баалары орточо республикалык көрсөткүчтөн жогору болуп Өзгөн (он даанасы 134,08 сом), Ноокат (он даанасы 123,69 сом) жана Чаек айылында (он даанасы 120,00 сом) шаарларында, ал эми картошкага - Токтогул (кг үчүн 35,00 сом), Жалал-Абад (кг үчүн 34,70 сом) жана Кара-Суу (кг үчүн 34,32 сом) шаарларында түзүлдү.

Жумуртканын бааларынын эң жогору өсүшү өткөн жылга салыштырмалуу Балыкчы, Токтогул жана Каракол шаарларында алар 1,5 эсеге өскөнү катталып, картошкага - Кербен жана Каракол шаарларында - 1,6 эсеге, ошондой эле Бишкек шаарында - 1,5 эсеге жогорулаган.

Таблица: Кыргыз Республикасынын айрым калктуу конуштарында жумуртканын жана картошканын орточо чекене баалары

(10 даанага сом менен, 1 кг)

 

жумуртка

4 мартына

Айырма:

өсүш (+), төмөндөө (-)

Картошкага

4 мартына

Айырма:

өсүш (+), төмөндөө (-)

2020

2021

2020

2021

Кыргызская Республика

76,60

105,85

29,26

21,88

32,53

10,65

  г. Каракол

75,84

112,57

36,73

17,95

28,98

11,04

  г. Балыкчы

72,38

109,94

37,57

21,33

32,00

10,67

  г. Кербен

87,46

105,00

17,54

20,00

32,40

12,40

  г. Токтогул

73,19

110,00

36,81

25,00

35,00

10,00

  г. Джалал-Абад

87,46

112,85

25,40

25,00

34,70

9,70

  с. Чаек, Жумгальский район

86,18

120,00

33,82

20,00

25,00

5,00

  г. Нарын

80,00

112,42

32,42

20,00

30,00

10,00

  г. Исфана

70,68

94,87

24,19

23,45

32,40

8,95

  г. Баткен

91,61

107,22

15,61

24,47

33,12

8,65

  г. Кара-Суу

76,52

88,79

12,27

25,84

34,32

8,48

  г. Ноокат

85,43

123,69

38,26

20,00

30,00

10,00

  г. Узген

100,00

134,08

34,08

23,49

32,98

9,49

  с. Покровка, Манасский район

86,53

120,00

33,47

20,00

30,00

10,00

  г. Талас

80,67

116,96

36,29

23,51

29,58

6,07

  г. Кара-Балта

83,20

106,56

23,36

25,00

30,94

5,94

  г. Токмок

76,14

107,94

31,81

17,96

27,39

9,43

  г. Бишкек

75,28

104,85

29,58

21,54

32,87

11,33

  г. Ош

66,49

96,55

30,05

23,43

34,11

10,68

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү         |e-mail: ceny@stat.kg;           |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Пайдалануучулар расмий статистиканын маалыматтарын жана тиешелүү метамаалыматтарды пайдаланууда алардын булагына шилтеме көрсөтүүгө милдеттүү ("Расмий статистика жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренеси).


Last updating: 05.03.2021, 14:39