Статистика боюнча кеңеш

Статистика боюнча Кеңеши

Кыргыз Республикасынын  статистика боюнча Кеңеши жөнүндө

Кыргыз Республикасынын  Улуттук статистика комитети,  Кыргыз Республикасынын  Президентинин 2014-жылдын 7-мартындагы  УП №54 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын  статистика боюнча Кеңеши жөнүндө Жобосу жана анын курамы бекитилгендигин билдирет.

Статистика боюнча Кеңештин иш-аракеттерин кайрадан жандандыруу   Кыргыз Республикасынын улуттук статистика системасын мындан ары да бекемдөөнүн жана өнүктүрүүнүн зарыл шарты болуп саналат.

Статистика боюнча Кеңештин башкы маселеси, колдонуучулардын керектөөлөрү, идеялары, сунуштары жана кайра байланышты калыбына келтирүү жөнүндө маалымат берүү үчүн статистикалык маалыматтарды өндүрүүчүлөрдүн жана колдонуучулардын ортосундагы өз ара иш-аракеттерди камсыздоо болуп саналат. Статистика боюнча Кеңеши статистикалык маалыматтарды стратегиялык пландоого, мониторингине жана мазмунуна колдонуучулардын түз таасирин тийгизүүсү үчүн да мүмкүнчүлүк берет.

 

Акыркы жаңылоо: 05.02.2020, 09:32