Улуттук эсептер

Динамикалык таблицалар

Усулдар

Байланыштар

  Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы

  Башкармалыктын начальниги Исенкулова Эльвира Казакбаевна +996 (312) 32-46-95
   
  eisenkulova@stat.kg
   
  Башкы адис
  Ажиева Жийдекан Абдиевна
  +996 (312) 32-46-43   j.ajieva@stat.kg
  Башкы адис Захарова Наталья Владимировна +996 (312) 32-46-43   n.zaharova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Эсенова Алтынай Кенжебековна +996 (312) 32-53-51
   
  aesenova@stat.kg
  Улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмү
  Бөлүм башчы
  Омуралиев Рыскелди Советбекович +996 (312) 32-53-51   romuraliev@stat.kg
  Башкы адис Абельдиева Элнура Камчибековна +996 (312) 32-53-51   e.abeldieva@stat.kg
  Башкы адис Асанбекова Асель Исатбековна +996 (312) 32-46-43   a.asanbekova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Абазбекова Айгерим Абазбековна +996 (312) 32-46-43   aabazbekova@stat.kg
  Адис Сакенов Аскар Сакенович +996 (312) 32-46-43   sakenov.as@mail.ru