Чакан жана орто ишкердик

Ыкчам маалымат

Динамикалык таблицалар

Байланыштар

    Финансы статистикасы бөлүмү
     
    Бөлүм башчы Абдукадирова Малика Азимовна +996 (312) 62-55-91    
    Жетектөөчү адис Жукова Елена Николаевна +996 (312) 66-42-09   e.jukova@stat.kg
    Башкы адис
    Касымова Чолпон Тойчубековна
     
    +996 (312) 62-60-73    
    Башкы адис Валуйская Светлана Юрьевна +996 (312) 62-60-73   s.valuyskaya@stat.kg
    Адис
    Дооткулова Назира
    Асаналиевна
    +996 (312) 66-42-09