Медиа - план

 

Медиа план Нацстаткома для Целей устойчивого развития (ЦУР) на октябрь-декабрь 2019 года 

Кыргыз Республикасынын "Санарип Кыргызстан 2019-2023" санарип трансформациясынын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды чагылдыруунун Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан аткарылышы боюнча Медиа-план

 

Акыркы жаңылоо: 19.11.2019, 10:45