Нарын облусунун статистикасы

Нарын облусунун социалдык-экономикалык абалы

Нарын облусунун статистикалык бюллетени

   
2019 2019
Январь Январь
Январь-февраль Январь-февраль
Январь-март Январь-март
Январь-апрель Январь-апрель
Январь-май Январь-июнь
Январь-июль Январь-июль
Январь-август Январь-август
Январь-сентябрь Январь-сентябрь
Январь-октябрь Январь-октябрь​
Январь-ноябрь Январь-ноябрь
Январь-декабрь Январь-декабрь​
2020 2020
Январь Январь
Январь-февраль Январь-февраль
Январь-март Январь-март
Январь-апрель Январь-апрель
Январь-май Январь-май
Январь-июнь Январь-июнь
Январь-июль Январь-июль
Январь-август Январь-август
Январь-сентябрь Январь-сентябрь
Январь-октябрь Январь-октябрь
Январь-ноябрь Январь-ноябрь
Январь-декабрь Январь-декабрь
2021 2021
Январь Январь
Январь-февраль Январь-февраль
Январь-март Январь-март
Январь-апрель Январь-апрель
  Январь-май
Январь-июнь  
Январь-июль Январь-июль
Январь-август Январь-август
Январь-сентябрь Январь-сентябрь
Январь-октябрь Январь-октябрь
  Январь-ноябрь
Январь-декабрь Январь-декабрь
2022 2022
  Январь
Январь-февраль  
  Январь-март
Январь-апрель Январь-апрель
Январь-май  
Акыркы жаңылоо: 23.06.2022, 15:33