Цифралар фактылар: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын күнү

Басылмалардын датасы: 21.06.2019


Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун ролун жогорулатуу максатында, ошондой эле өлкөнүн өнүгүү процессинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кошкон салымын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 4-январындагы токтому менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматынын кызматчыларынын күнү болуп түзүлгөн.  

2019-жылдын башында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын саны (коргоо, коомдук тартип жана коопсуздукту камсыздоочу мамлекеттик органдардын маалыматтарын эсепке албаганда) 18 миңге жакын адамды түздү, алардын ичинен 40 пайызы аялдарга туура келди. 

 

Мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчылар
(2019-жылдын башына карата, пайыз менен)

     Ага карабастан өткөн жылдардай эле, мамлекеттик башкаруу органдарында (59,7%), ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында (63,3%) мамлекеттик кызматта иштеген эркектердин көптүгү 2018-жылы да сакталып калды.

Мамлекеттик башкаруу органдарында  иштеген мамлекеттик кызматчылардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген  кызматчылардын саны*  

(2019-жылдын башына карата)

 

Миң адам

Жыйынтыкка карата, пайыз менен

Мамлекеттик кызматчылар

17,8

100

     алардын ичинен

 

 

мыйзам ишмердиги

0,6

3,3

 аткаруучулук ишмердиги

14,3

80,0

 сот ишмердиги

3,0

16,7

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчылары

10,0

100

*Коргоону, коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуучу мамлекеттик органдарды эсепке албаганда.
 

2019-жылдын башына карата Мамлекеттик кызматчылардын жалпы санынын жарымынан көбү (52%) ишмердиктерин Бишкек шаарында жүргүзүшкөн.   

Аймактар боюнча 2019-жылдын 1-январына карата мамлекеттик кызматчылар

(адам)

 

Мамлекеттик кызматчылар

анын ичинде кызматтары боюнча

саясий жана атайын

административдик

Кыргыз Республикасы

17 807

697

17 110

Баткен облусу

763

30

733

Жалал-Абад облусу

1 735

62

1 673

Ысык-Көл облусу

1 070

35

1 035

Нарын облусу

908

25

883

Ош облусу

868

33

835

Талас облусу

573

28

545

Чүй облусу

1412

17

1 395

Бишкек ш.

9 321

438

8 883

Ош ш.

1 157

29

1 128

 

2019-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 10 миңге жакын адам иштеген, алардын ичинен 8 миңден көбү муниципалдык кызматчылар болуп саналат. Муниципалдык кызматчылардын  жалпы санынын үчтөн көбүрөөк бөлүгүн аялдар түзгөн.

 

2019-жылдын 1-январына карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кызматчылардын саны

(адам)

 

Бардыгы

алардын ичинен

саясий муниципалдык кызматтарда иштегендер

административдик муниципалдык кызматтарда иштегендер

Имаратаррды кайтаруу жана тейлөө боюнча персонал

Кыргыз Республикасы

9 960

509

7 918

1 533

Баткен облусу

906

41

728

137

Жалал-Абад облусу

2 019

81

 1 655

283

Ысык-Көл облусу

1 047

66

825

156

Нарын облусу

918

65

687

166

Ош облусу

2 147

91

1 816

240

Талас облусу

594

39

435

120

Чүй облусу

 1903

116

1 437

350

Бишкек ш.

339

5

272

62

Ош ш.

87

5

63

19

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызматкерлеринин күнү өлкөдө болуп жаткан коомдук процесстерди уюштурууга жана башкарууга байланышкан маанилүү маселелерди чечүүдө олуттуу салымын салган адистер үчүн арналган күн болуп эсептелет. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеген кызматчылардын жогорку деңгээлдеги кесипкөйлүгү, өрнөктүгү, кынтыксыз чынчылдыгы гана бийликтин бардык деңгээлдеринде процесстерди натыйжалуу башкарууну сабаттуу уюштурууга мүмкүндүк берет.

____________________________________________________________

Эмгек жана жумуш менен камсыздоо статистикасы бөлүмү
|e-mail:jailobaeva@stat.kg;                   |тел. + 996 (312)  626076

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөрдө таратканда пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. (“Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамдын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 21.06.2019, 16:46