Калктын акчалай кирешелери

Басылмалардын датасы: 11.05.2018


Кыргыз Республикасынын калкынын номиналдык акчалай кирешелери 2017-ж. 355,3 млрд. сомду түзүп, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 14,7 пайызга көбөйдү. Муну менен бирге калктын акчалай кирешелеринин негизги көлөмүнүн 70,6 пайыздан көбү эмгек ишмердигинин кирешелери болуп саналды.

Муну менен катар калктын реалдуу акчалай кирешелери өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11,2 пайызга көбөйдү. (Толугу менен...)

________________________________________________________

Үй чарба статистикасы

бөлүмү                  

 

|   e-mail:gsamohleb@stat.kg;    |  тел. + 996 (312)  324655

 

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалыматтык тармактарда, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси). 


Акыркы жаңылоо: 11.05.2018, 15:20