2019-жылдын апрелиндеги Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарына керектөө бааларынын кыскача талдоосу

Басылмалардын датасы: 17.05.2019


Ушул күндө болгон расмий маалыматтар боюнча, 2019-жылдын апрелинде ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштырганда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары Москва шаарында байкалды.

 

Таблица: 2019-жылдын апрелинде Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары*)

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш. **

Минск ш. **

Уйдун эти

4,70

4,54

6,27

4,47

Койдун эти

4,25

4,96

7,51

-

Ак (каймак) май

4,52

6,52

12,51

7,77

Пастеризацияланган сүт, литр

0,75

0,66

1,13

0,65

Жумуртка, ондук

0,99

0,82

1,20

1,11

Биринчи сорттогу буудай уну

0,42

0,51

0,67

0,59

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,60

0,37

0,92

0,74

Картошка

0,25

0,25

0,47

0,39

           

* Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

** Буудай унунун орточо керектөө баалары.

(-) - Өкүл - товардын жоктугу.

2019-жылдын апрелинде картошкага болгон максималдуу орточо керектөө баа (1 килограмм үчүн 0,47 АКШ доллары) Москва шаарында, ал эми минималдуу баа (1 килограмм үчүн 0,25 АКШ доллары) - Бишкек жана Нур-Султан шаарларында катталды. 2019-жылдын апрелинде кой этинин минималдуу орточо керектөө баасы (1 килограмм үчүн 4,25 АКШ доллары) - Бишкек шаарында, пастеризацияланган сүттүн (1 литр үчүн 0,65 АКШ доллары) - Минск шаарында катталды.

 

График: 2019-жылдын апрелинде Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары

(килограмм үчүн АКШ доллары)

2019-жылдын апрелинде орточо керектөө бааларынын деңгээли Бишкек шаарында пастеризацияланган сүткө Нур-Султан шаарында – 12,0 пайызга жана Минск шаарында – 13,3 пайызга, уй этине тиешел³³ - 3,4 пайызга жана 4,9 пайызга катталган баалардан жогору болуп түзүлдү. Мындан тышкары, 2019-жылдын апрелинде биринчи сорттогу ундан жасалган нанга болгон орточо керектөө баалар Бишкек шаарында Нур-Султан шаарындагы баалардын деңгээлинен 38,3 пайызга жана жумурткага – 17,2 пайызга ашты.

 

Таблица: 2019-жылдын апрелинде Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларындагы айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш.

Минск ш.

Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

96,6

133,4

95,1

Койдун эти

100

116,7

176,7

-

Ак (каймак) май

100

144,2

276,8

171,9

Пастеризацияланган сүт, литр

100

88,0

150,7

86,7

Жумуртка, ондук

100

82,8

121,2

112,1

Биринчи сорттогу буудай уну

100

121,4

159,5

140,5

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

61,7

153,3

123,3

Картошка

100

100,0

188,0

156,0

АКШ доллары менен*

Орточо айлык эмгек акы**

311,1

614,3

1 298,2

726,4

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнү*** кг менен

Уйдун эти

66,2

134,6

210,4

163,3

Койдун эти

73,1

123,1

175,8

-

Ак (каймак) май

68,8

93,7

105,5

94,0

Пастеризацияланган сүт, литр

416,8

926,5

1 170,4

1 119,2

Жумуртка, ондук

315,4

748,3

1 100,6

660,0

Биринчи сорттогу буудай уну

742,4

1 203,4

1 982,6

1 235,6

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

522,2

1 632,6

1 441,3

983,8

Картошка

1 259,2

2 431,9

2 779,0

1 883,5

* Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.

** 2019-ж. мартындагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2019-ж. февралындагы - Москва ш. боюнча,
2019-ж. 1-кварталындагы - Астана ш. боюнча айлык орточо эмгек акы.

*** Орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн аныктоо үчүн 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасы кабыл алынды.

Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларындагы орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн** салыштырма талдоосу көрсөтүп тургандай, 2019-жылдын апрелиндеги анын көрсөткүчтөрү бардык тамак-аш азыктарына Бишкек шаарында башка борборлордогу алардын деңгээлдеринен артта калды, бул Бишкек шаарында орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталды.

 

______________________________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү                                |e-mail: ceny@stat.kg;                              |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 17.05.2019, 16:20