2019-жылдын июнундагы Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарына керектөө бааларынын кыскача талдоосу

Басылмалардын датасы: 22.07.2019


Ушул күндө болгон расмий маалыматтар боюнча, 2019-жылдын июнунда ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштырганда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары Москва шаарында байкалды.

Таблица: 2019-жылдын июнунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары
(килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

4,72

4,83

6,61

4,31

Койдун эти

4,34

5,25

8,27

-

Ак (каймак) май

4,52

6,52

13,01

8,27

Пастеризацияланган сүт, литр

0,74

0,67

1,16

0,69

Жумуртка, ондук

0,96

0,80

1,16

1,02

Биринчи сорттогу буудай уну

0,42

0,54

0,69

0,61

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,60

0,38

0,95

0,76

Картошка

0,41

0,40

0,68

0,63

           

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2 Буудай унунун орточо керектөө баалары.
(-) - Өкүл - товардын жоктугу.

2019-жылдын июнунда картошкага болгон максималдуу орточо керектөө баа (1 килограмм үчүн 0,68 АКШ доллары) Москва шаарында, ал эми минималдуу баа (1 килограмм үчүн 0,40 АКШ доллары) - Нур-Султан шаарында катталды. 2019-жылдын июнунда кой этинин минималдуу орточо керектөө баасы (1 килограмм үчүн 4,34 АКШ доллары) - Бишкек шаарында, пастеризацияланган сүттүн (1 литр үчүн 0,67 АКШ доллары) - Нур-Султан шаарында катталды.

График: 2019-жылдын июнунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борборлорунда айрым тамак-аш азыктарынын максималдуу жана минималдуу орточо баалары
(килограмм үчүн АКШ доллары)

 

2019-жылдын июнунда орточо керектөө бааларынын деңгээли Бишкек шаарында пастеризацияланган сүткө Нур-Султан шаарында – 9,5 пайызга жана Минск шаарында – 6,8 пайызга, уй этине Минск шаарында – 8,7 пайызга катталган баалардан жогору болуп түзүлдү. Мындан тышкары, 2019-жылдын июнунда биринчи сорттогу ундан жасалган нанга болгон орточо керектөө баалар Бишкек шаарында Нур-Султан шаарындагы баалардын деңгээлинен 36,7 пайызга жана жумурткага – 16,7 пайызга ашты.

Таблица: 2019-жылдын июнунда Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларындагы айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгү жана баалардын катышы

 

Бишкек ш.

Нур-Султан ш.

Москва ш.

Минск ш.

Бишкек ш. = 100, пайыз менен

 

Уйдун эти

100

102,3

140,0

91,3

Койдун эти

100

121,0

190,6

-

Ак (каймак) май

100

144,2

287,8

183,0

Пастеризацияланган сүт, литр

100

90,5

156,8

93,2

Жумуртка, ондук

100

83,3

120,8

106,3

Биринчи сорттогу буудай уну

100

128,6

164,3

145,2

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

100

63,3

158,3

126,7

Картошка

100

97,6

165,9

153,7

АКШ доллары менен1

Орточо айлык эмгек акы2

304,5

612,2

1 590,8

703,7

Орточо айлык эмгек акынын сатып алуучулук жөндөмдүүлүгүнү3 кг менен

Уйдун эти

64,7

127,0

246,6

165,0

Койдун эти

70,3

117,0

197,3

-

Ак (каймак) май

67,6

94,1

125,4

86,0

Пастеризацияланган сүт, литр

411,9

919,2

1 403,2

1 029,4

Жумуртка, ондук

319,2

765,5

1 402,6

697,6

Биринчи сорттогу буудай уну

728,7

1 127,9

2 369,5

1 159,1

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

511,7

1 632,6

1 720,9

937,6

Картошка

750,9

1 546,1

2 412,8

1 123,7

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2 2019-ж майындагы - Бишкек ш. жана Минск ш. боюнча, 2019-ж. апрелиндеги - Москва ш. боюнча,
2019-ж. 1-кварталындагы - Астана ш. боюнча айлык орточо эмгек акы.
3 Орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн аныктоо үчүн 1 килограмм тийиштүү товардын орточо баасы кабыл алынды.

Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларындагы орточо айлык эмгек акынын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн2 салыштырма талдоосу көрсөтүп тургандай, 2019-жылдын июнундагы анын көрсөткүчтөрү бардык тамак-аш азыктарына Бишкек шаарында башка борборлордогу алардын деңгээлдеринен артта калды, бул Бишкек шаарында орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнүн төмөндүгү менен шартталды.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Баалар статистикасы бөлүмү                                |e-mail: ceny@stat.kg;                              |тел. + 996 (312)  625825; 324705

Статистикалык маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жана илимий эмгектерде пайдаланган учурда маалымат тармактарына, кагазда, магниттик жана башка алып жүрүүчүлөргө таратканда, пайдалануучулар алардын булагын көрсөтүүгө милдеттүү (“Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси).


Акыркы жаңылоо: 22.07.2019, 11:31