2019-жылдын январындагы Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор шаарларында негизги тамак-аш азыктарына керектөө бааларынын кыскача талдоосу

Басылмалардын датасы: 15.02.2019


Ушул күндө болгон расмий маалыматтар боюнча, 2019-жылдын январында ЕЭАБ мүчө-мамлекеттеринин калган борборлору менен салыштырганда негизги тамак-аш азыктарынын максималдуу орточо керектөө баалары Москва шаарында байкалды.

1-таблица: 2019-жылдын январында Евразия экономикалык биримдигине (ЕЭАБ) мүчө-мамлекеттеринин борбор
                    шаарларында негизги тамак-аш азыктарынын орточо керектөө баалары
                  
(килограмм үчүн АКШ доллары1)

 

Бишкек ш.

Астана ш.

Москва ш. 2

Минск ш. 2

Уйдун эти

4,75

4,47

6,06

3,97

Койдун эти

4,11

4,87

6,93

-

Ак (каймак) май

4,54

6,48

12,08

7,64

Пастеризацияланган сүт, литр

0,73

0,64

1,09

0,62

Жумуртка, ондук

1,03

0,83

1,20

1,09

Биринчи сорттогу буудай уну

0,41

0,45

0,61

0,52

Биринчи сорттогу ундан жасалган нан

0,60

0,38

0,86

0,72

Картошка

0,22

0,22

0,43

0,34

1 Мамлекеттердин Улуттук банктарынын курсу боюнча.
2 Буудай унунун орточо керектөө баалары.
(-) - Өкүл - товардын жоктугу. 

2019-жылдын январында картошкага болгон максималдуу орточо керектөө баа (1 килограмм үчүн 0,43 АКШ доллары) Москва шаарында, ал эми минималдуу баа (1 килограмм үчүн 0,22 АКШ доллары) - Бишкек жана Астана шаарларында катталды. 2019-жылдын январында кой этинин минималдуу орточо керектөө баасы (1 килограмм үчүн 4,11 АКШ доллары) - Бишкек шаарында, пастеризацияланган сүттүн (1 литр үчүн 0,62 АКШ доллары) - Минск шаарында катталды. (Кененирээк...)


Акыркы жаңылоо: 15.02.2019, 16:40